Corporate Social Responsibility

”The WFTO is the home of Fair Trade Enterprises, which are mission-led businesses that put people and planet first.”

Som én af 222 virksomheder i verden - og én af to i Danmark - er Elvang i efteråret 2018 blevet udnævnt til Guaranteed Member hos WFTO – World Fair Trade Organization - som er den mest restriktive certificering hos WFTO.

Dette er en garanti for at Elvangs produkter er fremstillet under ordentlige vilkår. 

Certificering hos WFTO medfører, at den samlede værdikæde er undersøgt – både virksomheden i Danmark og dens Peruvianske leverandører. Hos WFTO er det ikke blot produkterne i sig selv, der certificeres. Det er hele virksomheden.

WFTO arbejder ud fra 10 principper, som omfatter miljø- og arbejdstagerforhold herunder fx børnearbejde og har særlig fokus på at hjælpe marginaliserede producenter. I Elvangs tilfælde assisterer vi fx marginaliserede alpaka-hyrder i Andesbjergenes højder med undervisning i at optimere og forbedre deres alpaka-forretning.

WFTO´s 10 principper er:

 

HVAD GØR VI OGSÅ

Recycled uld
Ved at genbruge naturens ressourcer, mindskes menneskets belastning af jorden. Denne tankegang ligger til grund for vores tekstil-kompositioner af alpaka og uld. Disse kollektioner er bæredygtige i den forstand, at de er fremstillet af recycled uld. Dette betyder, at uld fra andre produktioner genbruges. Ulden trækkes fra hinanden, så de oprindelige fibre kommer frem. Derefter bliver garnet spundet på ny, tekstilerne vævet og således får ulden nyt liv.

Miljørigtig indfarvning
Indfarvning af Elvangs tekstiler sker med Øko-tex certificerede farvestoffer. Dette minimerer en eventuel miljømæssig belastning.

90% sejles hjem
Transportsektoren står for en væsentlig del af verdens miljøbelastning. Ved at vælge søfragt fremfor luftfragt lettes belastningen på miljøet betydeligt. Hos Elvang bestræber vi os på at sende flest mulige leverancer med skib. Vores mål er, at mindst 90% sejles hjem. I 2018 var tallet 93%.

Valg af leverandører
Fra Elvangs start i 2003 har vi haft et tæt samarbejde med et af Perus større væverier. Virksomheden udmærker sig ved et omfattende CSR program, hvilket har været helt centralt i Elvangs valg af samarbejdspartner. Dette sikrer, at Elvangs produkter fremstilles under ordentlige vilkår.

Genbrugspap
Elvang´s gaveæsker er fortrinsvist fremstillet af genbrugspap.

GOTS certificeret bomuldsposer
Elvang benytter bomuldsposer i forskellige sammenhæng. Poserne er fremstillet af bomuld, som er GOTS certificerede – Global Organic Textile Standard. Dette garanterer, at de er fremstillet miljømæssigt og socialt ansvarligt.

SAMARBEJDET MED PERU

Fra Elvangs start i 2003 har vi haft et tæt samarbejde med et af Perus større væverier.

Virksomheden udmærker sig ved et omfattende CSR program, hvilket har været helt centralt i Elvangs valg af denne samarbejdspartner. Dette sikrer, at Elvangs produkter fremstilles under ordentlige vilkår. Væveriet tillader Elvang at foretage uanmeldte besøg på væveriet, som en garanti for at forholdene efterleves.

Med programmet tager væveriet et samfundsansvar ved at sikre, at hele dets værdikæde er kontrolleret. Medarbejderne arbejder under ordentlige forhold, alpaka-hyrderne tilbydes uddannelse og gode afsætningsvilkår for deres produkter, og produktionen er miljøbevidst.

På fabrikken:

• Gratis læge og tandlæge konsultation til medarbejder og familie
• Gratis juridisk bistand til medarbejder og familie
• Uddannelseshjælp til ansattes børn
• Mulighed for indkøb af dagligvarer til fordelagtige priser
• Overarbejde er frivilligt
• Aflønning sker over minimumlønninger
• Begravelseshjælp ved familiemedlemmers dødsfald
• Børnearbejde forekommer ikke
• Der er udnævnt CSR ansvarlig og tillidsmand
• Frihed til at organisere sig i en fagforening
• Der ansættes også handicappede

GLOBAL COMPACT

Elvang er medlem af FN´s Global Compact. Det er FN´s initiativ for samfundsansvar og bæredygtighed. Initiativet indeholder 10 principper, der bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Som medlem af Global Compact forpligter vi os til at efterleve de 10 principper:

• Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
• Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
• Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
• Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
• Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
• Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
• Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
• Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
• Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
• Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption herunder afpresning og bestikkelse